สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

BanThaChang SchoolO1 - โครงสร้างหน่วยงาน

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)


ทดสอบไฟล์ popup
 

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

  • BanThaChang School
    175 หมู่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์: 0857234002
    E-MAIL: banthachang500153@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านท่าช้าง