สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

BanThaChang Schoolเอกสารเผยแพร่โรงเรียนบ้านท่าช้าง

  • BanThaChang School
    175 หมู่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์: 0857234002
    E-MAIL: banthachang500153@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านท่าช้าง